JURY
 • YI WAN(China)

  GMPSA/P, SPSA

 • Zay Yar Lin(Myanmar)

  EFIAP, PMPS

 • Dany Chan(Canada)

  GMPSA, EFIAP

 • YUEJIAN HU(China)

  GCWPU/1, GPU/VIP-1, RPS, CIPA

 • MING LI(China)

  CPA, PPSA

 • POPO PENG(China)

  GCWPU/1, CIPA

 • HUAXIANG ZENG(China)

  CPA, CIPA

 • DONGQIAO YANG(China)

  GCWPU/1 , CPA , CIPA

 • YUESHENG ZHU(China)

  GCWPU/1 , CPA , CIPA

 • NENG YANG(China)

  GCWPU/1 , CIPA

 • ZHAN SUN(China)

  GCWPU/1 , CIPA

 • MENG YUAN(China)

  BCWPU/3 , CIPA